Боян Манчев

Main content and navigation area

News section

Красимир Манчев и приключенията на езика

Френскоезична лингвистика и хуманитарни изследвания в България

Франкофонски център на СУ, 11 декември 2019, 18 - 20 часа

Красимир Манчев и приключенията на езика

Кръгла маса с участието на Димитър Вацов, Дарин Тенев, Филип Стоилов, Асен Чаушев, Албена Василева, Силвия Ботева, Георги Жечев.

Водещ: Боян Манчев

Кръглата маса се организира от Катедра “Романистика” на Софийския университет и Франкофонския център на СУ, в партньорство с Литературния фестивал и конференцията “Да пишеш на френски език” (9-10 декември) организирана от Международната организация на Франкофонията.

Непосредствен повод на кръглата маса е публикуването на “Принципи на оперативното езикознание”, първата книга на езиковеда Красимир Манчев на български език. Ограниченият първи тираж на изданието беше осъществен преди година във връзка с провеждането на международната конференция „Комплексност на езиковите системи и структури: поглед към романските езици“ на Катедра “Романистика” на СУ (23-25 ноември 2018), посветена на осемдесетгодишнината от рождението на Красимир Манчев.

Кръглата маса “Красимир Манчев и приключенията на езика. Френскоезична лингвистика и хуманитарни изследвания в България” ще подеме темите на миналогодишния разговор (в който взеха участие Миглена Николчина, Александър Кьосев, Димитър Вацов, Дарин Тенев и Филип Стоилов, както и преподавателите в Катедра Романистика на СУ Асен Чаушев, Албена Василева и Георги Жечев), поставяйки го в по-широкия контекст на френскоезичната хуманитаристика в България. Във фокуса ще бъдат френскоезичните изследвания в полето на езикознанието и литературознанието, но също така и получилото широк международен отзвук творчество на български учени, пишещи на френски език, без да са напуснали страната си. Специален акцент ще бъде поставен върху философския потенциал на оперативното езикознание на Красимир Манчев, развиващо от своя страна лигвистичната теория на Гюстав Гийом - потенциал, изявен във филосoфски трудове на френски, италиански и български философи.

* * *

Книгата “Принципи на оперативното езикознание” (“Метеор”, 2018 / 2019) представя за пръв път изцяло на български език творчеството на езиковеда Красимир Манчев (1938-1997), работил на френски език. Книгата включва три студии, представителни за разработената от Манчев теория в полето на общото езикознание - “Основи на идеогенезиса” (1970, в съавторство с Христо Тодоров, съмишленик и близък приятел на Манчев), „Принципи на оперативното езикознание“ (1976) и „Принципи на типологичното изследване на езика” (1976). Обща за тези изследвания от ранния период на Манчев е теоретичната ориентация, която позволява те да бъдат схващани като концептуално кохерентен корпус и като своего рода въведение в предложения от него модел на “оперативното” или “процесуално” езикознание, близко до философските онтологии на потенцията, преживяващи нов възход от края на миналия век насам.

Изданието включва биографична и библиографска информация и въвеждащо представяне на теорията на Манчев, вдъхновена от френския езиковед Гюстав Гийом (1883–1960), както и, по-общо, на ориентацията на т. нар. „българска гийомистка школа“, подготвени от съставителите и редактори на книгата Александра Манчева и Боян Манчев. Първата книга на Красимир Манчев на родния му език би позволила получилите широк отзвук във френскоезична среда занимания на българския езиковед, създател на оригинална и еретична за времето на създаването си теория, да достигнат до по-широка аудитория и в родната им страна.

Новият тираж на книгата ще бъде в разпространение от този месец.