Boyan Manchev

Main content and navigation area

Boyan Manchev

Политика на поверителност

boyanmanchev.net не съхранява и не използва лични данни (включително IP адресите) на посетителите, нито ги продава на трети лица, с цел таргетирана реклама. Сайтът Google Analytics се ползва единствено с цел за анализ на входящия трафик.

Материалите в този сайт са интелектуална собственост на Боян Манчев. Правата на отделните текстове и медийни материали се носят от Боян Манчев, съавторите или събеседниците му и публикувалите ги издания или излъчилите ги медии. Възпроизвеждането им може да става единствено с изричното разрешение на Боян Манчев и администратора на сайта.

metheorg@yahoo.com