Звездата на философа, 2

Blog

Звездата на философа, 2

Сириус изгрява, пламенна звезда,

строга звезда,

която гнети

която вдъхновява

замайваща звезда

която проваля и въздига наново

*

Звездата на философа е пламтяща

Роден през юли, не би избегнал императива на екцеса

Но ексцесът е самото съществуване

чието пламенно сърце е достойнство

*

Тайната е обратното на лъжата.

Тайната не разкрива истината: тя я защитава.

Тайната на съществуването е нейното чудо.

Чудото на съществуването е, че това съществува.

Съществуването предхожда битието, защото изстъпва всяко възможно битие.

*

На другия край на нощта, хеликален изгрев:

раждане без обещание, главозамайваща свобода, неясна необходимост,

огнена стрела на звездата,

на края: чудо.

*

Двуликият Сириус,

нито небесен, нито земен,

бог-куче, нито бог, нито куче

Звезда на философията

Двойна, тя изрича двойния такт на съществуването

Тъмен двойник на живота,

Пътеводна звезда

укротяваща ексцеса му или изстъпваща самия него

Смътен двойник

двойна звезда, съзвездие-даймòн,

двоен такт,

невъобразима музика на звездите,

съзвездна философия живот

21 – 22 юли 2020 г.

(Преводна версия на текста, публикуван на френски език в издадената в един екземпляр книга Четири пъти по двайсет, включваща посвещения на приятелите и съмишлениците на Жан-Люк Нанси, юли 2020)