Истина / Действителност: Тяло

Blog

Истина / Действителност: Тяло

“Истината е противоположното на действителносттa.”

(Красимир Манчев)

 

Истината е противоположното на действителносттa.

Истината е устояване на устояващото.

*

Силата, която е фрактално огъване, светлина, която осветлява светлината отвътре, светлинен облак, облак на облак, устояване на устояването, истина.

Именно това кълбо, това сплитане е истината.

Истината е плетка. Тя е действие-тъкане. Пресичаща тъкан. Тъкан на кожата, на безкрайно нагънатата кожа на сетивното ни тяло, етерна енергия на съществуването.

Преобръщане на тялото. Преобръщащото плетиво, сетиво на преобърнатото време.

Ти, сега, без име, в друго време и място, другото време и място.

 

Tялото-субект е това разклонено вън, което получава в дар очи.

Дарявам ти всевиждащи очи:

 

Да описваш света с думи е скучно.

Бъди негов звук.

Дарявам ти платинени, всевиждащи очи.

Бъди зрящ.

 
2014, 2001 
На основата на фрагменти от „Новият Атанор“, Книга „Хаос“, с. 154-157.