Облак, бъдеще

Blog

Облак, бъдеще

“Бъдещето е на призраците.” (Жак Дерида)

 

Бъдещето е настоящето на облака.

Облакът не е минал, но не е и бъдещ.

Възел от начала, той е тъкач на бъдеще, което винаги е вече отпечатано в разплитането на формата. Слоевете на времето са вплетени в плетка, която окото на хаоса не би видяла като възел.

Ако привидението е измама, тоест лъжа, то облакът е тайна.

Трябва да узнаем истината на мъглата, истината на фиордите, истината на облака.

Няма истина на облака, защото облакът е истински, изцяло, той не е призрак, не е лъжа, а тайна.

Облакът е тайна защото е в свят между, но без това между няма свят.

*

В пределът на делото, в бъдещето-настояще-минало, в мълниеносната потенция на облака, това комплексно битие-събитие, докосването става безпределно: безпределно вгъване в пространства, които скриват всяка предходна страта, ципа, люспа, преобразувайки феноменологическия вектор на времето в комплексна кристална структура.

Облакът – демонична пластика на кристала, демонопокълваща луковица на времето.