Жилото на звездите

Blog

Жилото на звездите

Звездно жило

 

Прахта на звездите във вените

намира своя път

наобратно

 

*

Сириус разплавена стомана на звездите

Течният горящ метал

Метално виме на небето

в ямата на пламналото теме

Тлеещ въглен на звездата

Неугасваща материя

 

*

Сириус, безразличният

откос на необходимостта

Две очи в едно немигащо око

Прегаря

нишката на невменяемото време

Звездна жега

в звездния отвес времето се надига

вертикал

Пладне на звездното време

Паника на звездната година

 

*

Пан на звездната година

Звяр на Многоликото

Облак от очи в едно око

Вертикалното око на Кучето

Зрящо преди бога

Сириус, небесен Пан

 

*

Когато откосът на жегата удари

Случаят замира

Пан е навсякъде

Сириус пресича невъзможното

Изпепелителят тресе света

Светът излиза от себе си

Светът пропада в себе си

 

*

Над хоризонта звездата която трепти

Звезда–двойник

която се ражда с утрото и с вечерта

която бди и която пропада

която е сгъстен мрак и огнен камък

Звезда на вечерта и звезда на утрото

Пламенен спътник, но самотен, с име на забравен бог

Сила отпреди битието

Сила-свобода

която съществува

 

Пламтяща кучешка гръд