Естествена магия, Бруно

Blog

Естествена магия, Бруно

(…) На второ място, маг се нарича онзи, който извършва чудни дела единствено чрез приложение на активните и пасивните [свойства], както е при медицината и химията според рода това именно е естествената магия (както най-общо се определя тя). На трето място, магия се наричат онези случаи, когато биват добавени такива обстоятелства, благодарение на които делата на природата или на по-висшата интелигенция да предизвикат удивление с проявлението си този е видът магия, който се нарича „фокусничество“. На четвърто място, [„магия“ се наричат случаите, когато се извършват дейности] по силата на антипатията и симпатията между нещата, както се прави с помощта на нещата, които отблъскват, изменят или привличат например магнита или подобните му, чиито дела не могат да се сведат до активни или пасивни свойства или пък с помощта на всички свойства, които се отнасят до присъстващия в нещата дух или душа. Тъкмо този вид в собствен смисъл се нарича естествена магия.

(Джордано Бруно, фрагмент от „За магията“, 1, прев. от латински Богдана Паскалева)