Сириус изгрява

Комета

Сириус изгрява

Преди издигането на Sol, Слънцето, царственият и достолепен властелин на философията, героичната звезда на деня, пробиваща мрака, опустошителното и живително слънце, се явява, във втората половина на юли, според юлианския календар или в началото на август, според грегорианския, вестителят на горещниците, на canicula.

Звездата на философа, 2

Звездата на философа е пламтяща

Роден през юли, не би избегнал императива на екцеса

Но ексцесът е самото съществуване

Звездата на философа

Има ли сила в живота, в самото сърце на съществуването, сила, която предхожда възможността за философия, като същевременно я предопределя? С други думи, коя е звездата на философията?

Комета, тяло на времето

Кометата е тяло което разтворява времето

В ускорението на кометата няма творба, но има наситен ритъм, задъхване и онемяване

Самата музика

Да свириш на тялото като на съвършен инструмент,
От всеки орган да излиза нова мелодия, нова вариация,
Да овладяваш ритъма на клетките до съвършенство.

Облак, писменост

Облакът не е загадъчна писменост (както вярва Теофраст), йероглиф, идеограма, в разтворената книга на небето. Книгата на небесните знамения, азбуката на параноиците, на необходимостта, съдбата и детерминизма, е очертана от читателите-халдейци откакто първата Зорница е огряла нощта на разума. Но не, облакът не е таен код, нито първична азбука.

Облак, бъдеще

Бъдещето е настоящето на облака.

Облакът не е минал, но не е и бъдещ.

Възел от начала, той е тъкач на бъдеще, което винаги е вече отпечатано в разплитането на формата.

Мълнии, философия

На предела гнезди мълнията.
Аргонавти, крушенци в леговището на мълнията.

Пустошта на брега на мълнията. Каменни острови, отвес, каменна лавина, сурово електричество по склона, добре заварили в мъгливите селения на Мълнията и Гърма.

Тайната на произхода: демони

Демоните са посредници не защото се движат между нещата, а защото ги свързват, тоест позволяват им да се случат в едно време и пространство, спояват ги, но ги спояват чрез прорез.

За желанието на нещата, пак

Поетическата техника е онтоайстетическа техника; тя очертава сетивния, чувствен, ерогенен релеф на света чрез неорганичните сетива на езика.

Изкушението не е решение

Демоните-изкусители не решават. Те обземат телата, които искат други тела. Ерос е великият прото-Демон: той разтваря възможности, но оставя на действените тела да ги направят необходими, другояче.

Двойниците

Ние сме достатъчно безсмъртни, за да не се сблъскаме никога вече с наглостта на живота. Ние сме достатъчно мъртви, за да прескочим всеки гроб. Ние сме достатъчно горди, за да надмогнем всяка суета на желанието.

Политиката на метеорите, 1

Има сили, които са необясними, непонятни, повече от това, което е. Те могат да преобърнат хода на света. Тези сили не са богове, те са метеори.

Луцифер-Нарцис

Никога няма да достигнем дъното но то ще ни засмуква все по-надолу това безкрайно, главозамайващо движение е крайостта там долу има невиждани образи по-странни от самия ад по-странни от всичко виждано от човек Луцифер-Нарцис стои надвесен над извора на Лета и гледа преобърнатите облаци на преобърнатото небе да се плъзгат по водната повърхност времето е… Read more »