Метеор

Blog

Метеор

(Augsburger Wunderzeichenbuch, Folio 109, Circa 1552)

*

Метеорът е небесно тяло, което пресича пространството. То нахлува в атмосферата, гори в неудържимата интензивност на допира. Тази интензивност е огън.

Метеорът нахлува като натрапник, сеещ смут среднощ.

Метеорът не е спътник, не е пратеник, нито знак.

Той е събитие, събитие с неясен изход, което за миг подпалва небето, преобръща оста му, разсича го с горяща бразда, разпалва страх и надежда.

Метеорът, изгарящо тяло, е пожар, който ще запали поне един свят.

Този свят, светът на метеора, е нашият.

(Декември 2011)