5 август 2007

Blog

5 август 2007

5 август – 2 септември 2007 Опияняващо е да не бъдеш с тези, които пишат историята. Няколко чудовищни истини ще проблеснат за миг и това ще е всичко. Огромно усилие е да приобщиш един съпротивляващ се свят. Но това усилие е плодоносно. Човекът е животното, което ще успее да унищожи света. Le suicide sans fin. Краят на светът е навсякъде, във всеки миг, единствена константа на света. Ос на света. Залез на брега на Рона. Ето така, залян от лавата, в захлас, ще свърши света. Арл, август-септември 2007 г.
Фрагмент от „След края на света“ (В Moonlake, съст. Миглена Николчина, Алтера, София, 2009). Пълният текст можете да прочетете тук: „След края на света“.