МЕТЕОР. ИЗБРАНИ ТЕАТРАЛНИ ТЕКСТОВЕ

Blog

МЕТЕОР. ИЗБРАНИ ТЕАТРАЛНИ ТЕКСТОВЕ

Фотография: Боряна Пандова

Ани Васева и Боян Манчев

​МЕТЕОР. ИЗБРАНИ ТЕАТРАЛНИ ТЕКСТОВЕ

Метеор, София, 2018

Художествено оформление: Теодора Венедикова

*

​Книгата Метеор. Избрани театрални текстове представя текстовете на Ани Васева и Боян Манчев, свързани със съвместната им театрална работа в рамките на Метеор – група от съмишленици, която работи с театрални, художествени и експериментални теоретични форми, развивайки своята радикална поетика. Заедно с актъора Леонид Йовчев, участващ в голяма част от постановките на театралните текстoве, включени в книгата, авторите са двигатели на Метеор. Книгата събира всички текстове на представления на Метеор, писани от Васева и Манчев, между които „Пиеса за умиране”, „Болен”, „Франкенщайн”, „Фаетон”, „Пиеса за теб”, „Лъвкрафт”, „Пътуване към ада”. Тя представя и два непоставени текста – „Камъкът“ и „Вакханки“, както и „Изверги: Манифест за нечовешки театър“. Трите тематични ядра, около които са организирани текстовете – „Новото тяло“, „Изверги“ и „Непоправимото“, отговарят на търенията, в които Метеор упорства през последното десетилетие: въобразяването на нови, невъобразими (художествени, политически, екзистенциални техники), а оттам – метаморфозата на тялото и субекта, безформената фигура на чудовището – непонятна, но възбуждаща форма на живот с нечовешки сексапил, (не)обратимостта на времето.​

*

Метеор е група от съмишленици, която работи със сценични, визуални и текстови художествени и критически форми, изграждайки последователно своя радикална поетика. Централни фигури на Метеор през десетгодишната му история са Ани Васева (автор, режисьор, теоретик, костюмограф и сценограф), Боян Манчев (автор, драматург, теоретик) и Леонид Йовчев (актьор, съавтор). Проектите на Метеор са определяни от групата и интерпретаторите на работата ѝ като „театър на дезорганизацията”, „нечовешки театър” и „театрална оратория” и се основават на една силна идея за театър. Всяко представление на Метеор се стреми към изобретяване на сингуларна форма на основата на експериментална работа с текста и продуктивно критическо изследване на театралните техники.

Виж също тук