ПО НИКОЕ ВРЕМЕ

Blog

ПО НИКОЕ ВРЕМЕ

Боян Манчев

ПО НИКОЕ ВРЕМЕ

Публикация по повод изложбата По никое време с куратор Боян Манчев от серията „Другото око“, Софийска градска художествена галерия, 1 март – 3 април 2011.

В градената през последните шейсет години колекция се набиват в очи тематични ядра и асоциативни редове като отношението между труд и свободно време, умора и почивка; връзката между делник и празник (където празникът отговаря на прехода от частно към публично или, обратно, на свеждането на публичното до частно); образът на природата – интимен, „опитомен“ от човешкото присъствие. През тези теми бихме могли да откроим ред организиращи опозиции: частно/общо, делник/празник, човешко/нечовешко, принуда/свобода, идеологическа утопия/идилическа утопия. Изложбата По никое време се опитва да изследва именно тази образност – и именно тези образи, потапяйки се в енигматичната им енергия, фокусирайки се върху различието и отместването в повторението, струпването и динамиката, която организира образите по начин, различен от историческите разкази, отнасящи се до това какво картините показват и защо са направени, както и от иманентно-историческите разкази на историята на изкуството, изследващи на свой ред как картините на изкуството показват, как са направени. В замяна ни интересува материята на тези образи, динамиката им. Тя е време, но тя е време по никое време.