Жан-Люк Нанси и Боян Манчев: избрана библиография

Blog

Жан-Люк Нанси и Боян Манчев: избрана библиография

Жан-Люк Нанси, един от най-значимите философи на нашето време, напусна този свят в разгара на лятото на миналата година. Нанси беше вдъхновител, приятел и съмишленик на Боян Манчев през последния четвърт век. През този период Манчев и Нанси работиха заедно по ред проекти, а Манчев публикува серия от изследвания върху френския философ.

Предложената тук частична библиография включва текстове и лекции на Боян Манчев, директно посветени на творчеството на Жан-Люк Нанси, както и съвместни публикации. 

Освен тях, Жан-Люк Нанси и Боян Манчев участват заедно в десетки проекти, форуми, редакционни колегии, сборници и броеве на списания и пр., на някои от които са съ-инициатори (редколегиите на сп. Lignes и издателството La Phocide, проектът Устояването на творбата и едноименния двутомен сборник, издаден от Томаш Майа с участието на Нанси, Манчев и Федерико Ферари, Парламентът на философите в Страсбург, на който Нанси и Манчев сътрудничат редовно през предходното десетилетие, проектът на „Метеор“ Ex corpore, Метеорзин, проектът на Жером Лебр Philosopher au présent и пр.) 

През предстоящите седмици на сайта ще бъдат представяни или публикувани част от включените в избраната библиография текстове. Понастоящем на сайта са достъпни няколко публикации:

ЗВЕЗДАТА НА ФИЛОСОФА

ЗВЕЗДАТА НА ФИЛОСОФА, 2

ЖАН-ЛЮК НАНСИ, CORPUS

МЕТАМОРФОЗАТА, СВЕТЪТ. РАЗГОВОР МЕЖДУ ЖАН-ЛЮК НАНСИ И БОЯН МАНЧЕВ

БОЯН МАНЧЕВ, ЖАН-ЛЮК НАНСИ, ФЕДЕРИКО ФЕРАРИ И ТОМАШ МАЯ: УСТОЯВАНЕТО НА ТВОРБАТА / PERSISTANCE DE L’ŒUVRE, ТОМ I И II

THE PHILOSOPHER’S STAR

L’ÉTOILE DU PHILOSOPHE

LA MÉTAMORPHOSE, LE MONDE

PANIQUE ET PHILOSOPHIE

Тази избрана библиография поставя началото на нова рубрика на сайта на Боян Манчев: „Акценти“. Всеки месец в нея ще се предлага фокус върху различен аспект на дейността на Боян Манчев. Конкретен повод за акцента върху сътрудничеството му с Жан-Люк Нанси през настоящия месец са организираните две първи големи международни конференции в памет на френския философ (в Лайден и Париж, вж. по-долу), както и серия от предстоящи публикации.

*

ПУБЛИКАЦИИ

1. L’étoile du philosophe, in Tu as quatre fois vingt ans, comme disait l’autre, Textes et images rassemblés par Benoît Goetz, Jérôme Lèbre et François Warin, сборник в 1 екземпляр по повод на 80-годишнината на Жан-Люк Нанси.

2. L’autre origine de l’art. La poiésis ontogonique et le nouvel enchantement du monde, in Boyan Manchev, Jean-Luc Nancy, Federico Ferrari, Tomás Maia et al.  PERSISTÊNCIA DA OBRA / PERSISTANCE DE L’ŒUVRE [Устояването на творбата], двуезично издание на португалски и френски език, Documenta, Лисабон, 2021, Том II:  ARTE E RELIGIÃO / ART ET RELIGION [Изкуство и религия], 368 с.

3. La persistance des formes. Pour une nouvelle politique aisthétique, in Boyan Manchev, Jean-Luc Nancy, Federico Ferrari, Tomás Maia et al.  PERSISTÊNCIA DA OBRA / PERSISTANCE DE L’ŒUVRE [Устояването на творбата], двуезично издание на португалски и френски език, Documenta, Лисабон, 2021, Том I:  ARTE E POLÍTICA / ART ET POLITIQUE [Изкуство и политика], 280 с.

4. 世界の欲望 ──ジャン=リュック・ナンシーと存在論的エロス (Boyan Manchev, Le désir du monde), in The journal of Social Sciences and Humanities (Jimbun Gakuho), No. 513-15 March 2017 (Numéro Spécial : Pulsations philosophiques chez Jean-Luc Nancy (éds. par Y. Nishiyama et R. Kakinami).

5. 変容、世界 ──ジャン=リュック・ナンシー& ボヤン・マンチェフ (Jean-Luc Nancy & Boyan Manchev, La métamorphose, le monde), in The journal of Social Sciences and Humanities (Jimbun Gakuho), No. 513-15 March 2017 (Numéro Spécial : Pulsations philosophiques chez Jean-Luc Nancy(éds. par Y. Nishiyama et R. Kakinami).

6. Le désir du monde. Jean-Luc Nancy et l’Éros ontologique, in Cahiers philosophiques de Strasbourg, dir. par Jacob Rogozinski et Jérôme Lèbre, Octobre 2017.

7. Maurice Blanchot et la politique de l’impossible, in Lignes n°43: Politiques de Maurice Blanchot. 1930-1993, dir. par Michel Surya, mars 2014.

8. Un corps “levé” : crucifixion, résurrection et altération de l’image, in Revue des sciences religieuses, Strasbourg, n° 4, Octobre 2014.

9. Метаморфозата, светът, В: „Литературен вестник“, юни 2014, год. XXIII, бр. 23.

10. Оntology of Creation, in Re-treating Religion. Deconstructing Christianity with Jean-Luc Nancy, ed. by Alena Alexandrova, Laurens ten Kate еt al., Fordham University Press, 2012.

11. La matière du monde et l’aisthesis du commun, in Figures du dehors. Autour de Jean-Luc Nancy, ed. Cécile Defaut, Paris, 2012.

12. La persistance des formes, in Tomas Maia, Boyan Manchev, Jean-Luc Nancy, Federico Ferrari, Silvina Lopes, Persistência da Obra I: Arte e Política, Assírio & Alvim, Lisboa, 2011.

13. La métamorphose, le monde. Entretien de Boyan Manchev et Jean-Luc Nancy, in Rue Descartes 64 : La Métamorphose (sous la dir. de Boyan Manchev), Paris, 2009.

14. Communauté et ontologie modale, in Cahiers philosophiques de Strasbourg, I, 2009.

15. La métamorphose de la communauté. Vers une ontologie modale, in Boyan Manchev, La métamorphose et l’instant. Désorganisation de la vie, Paris/Strasbourg, Les Éditions de la Phocide, 2009.

16. Тялото и крайността и Тялото-общност, трета и четвърта част от книгата Тялото-метаморфоза, София, „Алтера“, 2007.

17. Тялото и неговият „Corpus“, В: Тялото-метаморфоза, София, „Алтера“, 2007.

18. Jean-Luc Nancy, la déconstruction du christianisme, Critique, 718, March 2007.

19. Тялото и неговият “Corpus”, Предговор към Corpus на Жан-Люк Нанси, София, ЛИК, 2003.

20. Debate on “Donner corps à la mort” (with Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy and Dimitar Zashev), in The Voice of Derrida. Sofia dialogues. Ed. by Ivaylo Znepolski. Sofia: Maison des Sciences de l’Homme, 2004. / Транскрипция на участието в дебатите на конференцията “Чудовищният дискурс. Около Жак Дерида”, В: “Гласът на Жак Дерида”, “Дом на науките за човека”, София, 2003.

21. Жан-Люк Нанси, В: „Демократически преглед“,  48, 2001-2002.

*

ПРЕВОДИ

Жан-Люк Нанси, Corpus, ЛИК, София, 2003.

Жан-Люк Нанси, „Нео-вирализъм“, В: Метеорзин, 2020.

Жан-Люк Нанси, „Да освободим свободата“, В: Метеорзин, 2020.

*

ЛЕКЦИИ И ДОКЛАДИ

1. L’insurrection de la pensée, ou Le surgissement de la voix, Jean-Luc Nancy, лекция в рамките на симпозиума Jean-Luc Nancy : Anastasis de la pensée / Jean-Luc Nancy: Anastasis of Thinking, Centre Pompidou, ENS, online, 22-24 януари 2022.

2. The Insurrection of Thought, Jean-Luc Nancy, лекция в рамките на LCCP Symposium “Sharing finitude – in memoriam Jean-Luc Nancy”, Leiden University Centre for Continental Philosophy (LCCP), the University of Amsterdam’s Critical Cultural Theory Seminar (CCT) and Knooppunt Fenomenologie Gent, 11-12 January 2022.

3. Премиера на книгата PERSISTÊNCIA DA OBRA / PERSISTANCE DE L’ŒUVRE [Устояването на творбата], Том I:  ARTE E POLÍTICA / ART ET POLITIQUE [Изкуство и политика] и Том II:  ARTE E RELIGIÃO / ART ET RELIGION [Изкуство и религия] с автори Boyan Manchev, Jean-Luc Nancy, Federico Ferrari, Tomás Maia – Премиера на книгата с участието на Боян Манчев, Федерико Ферари, Жан-Люк Нанси, както и изказвания на представители на двата изследователски центъра, съответно CITER и CIEBA, професор Луиса Алмендра и професор Жоао Пауло Кейроз. Сесията беше модерирана от Катарина Рейс на 15 януари 2021 г.

4. Le retour de Pan, ou panique et philosophie, in Philosopher au présent, Une chaîne proposée et coordonnée par Jérôme Lèbre, 2020. 

5. L’autre origine de l’art. La métamorphose divine et les proto-techniques aïsthétiques, лекция на конгреса Persistência da obra II : Arte e religião, Auditório Lagoa Henriques Faculdade de Belas-Artes da ULisboa, 11.05.2019.

6. A partir de « Persistência da imagem », лекция на конгреса Persistência da obra II : Arte e religião, Sala de Expansão Missionária Piso 1 do edifício da Biblioteca Universitária João Paulo II, Universidade Católica Portuguesa (Lisboa), 10.05.2019.

7. Le désir du monde. Jean-Luc Nancy et l’Éros ontologique, лекция на конгреса Mutations, организиран от Жакоб Рогозенски и Жером Лебр, Université Marc Bloch, Strasbourg,2016.

8. Exnihilist Ontology vs. Modal Ontology, lecture at the forum Re-Treating religion with Jean-Luc Nancy, University of Strasbourg, February 2012.

9. La condition suresthétique, лекция на конгреса Art et Politique, Université de Lisbonne, 2010.

10. The One: Construction or Event? Towards a Politics of the Becoming, лекция на конгреса Politics of the One, European University, St. Petersburg, 2010.

11. Que veut dire „ontologie du corps“? La métamorphose du monde, conference paper at the congress Figures du dehors – autour de Jean-Luc Nancy, Paris, CIPh – Université Paris IV Sorbonne, janvier 2009.

12. Éthique du refus, лекция в Parlement des philosophes, Strasbourg, octobre 2009.

13. Le dernnier romantique ou de l’anarchie idéale, лекция на конгреса Philippe Lacoue-Labarthe, Parlement des philosophes, le Collège international de philosophie et l’Université de Strasbourg, octobre 2009.

14. La liberté sauvage. Pour une politique animale, présentée au colloque L’animalité, Strasbourg, Université Marc Bloch and Parlement des Philosophes, 2007.

15. La Métamorphose. Communauté et ontologie modale, présentée au colloque La communauté, Strasbourg, Université Marc Bloch et Parlement des Philosophes, 2006.

16. Samedi du livre autour de La Déclosion de Jean-Luc Nancy, avec la participation de Jean-Luc Nancy, Boyan Manchev et Federico Ferrari, sous la responsabilité de Boyan Manchev, Collège international de philosophie, 2006.

17. Donner corps à la mort, изнесен на международната конференция около Жак Дерида “Чудовищният дискурс. Балканите и Европа: деконструкции на политиката”, организирана от “Дом на науките за човека и обществото”, София и Гьоте-Институт, София, 2001.