ИСТИНСКАТА ЛИТЕРАТУРА ПРЕДСТОИ (Красимир Манчев и българската хуманитаристика)

Blog

ИСТИНСКАТА ЛИТЕРАТУРА ПРЕДСТОИ (Красимир Манчев и българската хуманитаристика)

Красимир Манчев
Фотография: Кънчо Чолаков (1966); дигитална обработка: Боряна Пандова

23 ноември 2018, 14.00 – 17.00 часа, Заседателна зала 1, Ректорат – СУ “Св. Климент Охридски”

В рамките на международната конференция „Комплексност на езиковите системи и структури: поглед към романските езици“ на Катедра “Романистика” на СУ, посветена на осемдесетгодишнината от рождението на Красимир Манчев ще се проведе кръглата маса “Истинската литература предстои (Красимир Манчев и българската хуманитаристика)”, включваща представяне на книгата на Красимир Манчев “Принципи на оперативното езикознание”(издание на “Метеор”, 2018).

Истинската литература предстои

Творчеството на Красимир Манчев, теоретично и комплексно по характер, таи в дълбочина утопична жилка. В последната завършена книга на Манчев, “Семиотика и наратология”, можем да попаднем на един изненадващ, сякаш формулиран мимоходом пасаж, който обаче притежава манифестна по същество функция. В него се твърди, ни повече ни по-малко, следното: “В този смисъл една нова литература трябва да се роди, или по-скоро истинската литература (…) предстои, изцяло основана върху всички възможности, които предлага езикът.” (с. 92). Оказва се, че – сякаш в противовес на доминиращия в епохата меланхоличен дискурс на “края” (“край на изкуството”, “край на историята”, “край на човека”) – Манчев се обръща към едно утопично бъдеще, към все още неосъществената възможност на езика и мисълта. Тази утопична перспектива е неотделима от антропологическата дълбочина на теоретичната мисъл на Красимир Манчев, а именно от модела на идеогенезиса, върху който е положена и наратологическата визия на “Семиотика и наратология”. В основата си идеогенетическата теория и по-общо оперативното езикознание, чиято линия следва и развива Манчев, представлява именно антропологическа хипотеза върху отворената и неспираща да се артикулира потенция на мисълта.

Кръглата маса, чието заглавие е вдъхновено от тази програмна фраза, ще има за цел да допринесе за разкриването на своеобразието на отнесената към литературата теоретична визия на Красимир Манчев, както и на въздействието й върху литературознанието – на първо място върху творчеството на съмишленика от младини, колега и приятел на Манчев, Христо Тодоров. По-общата задача е обсъждането отвъд пределите на тясната професионална среда на работата на Манчев. В съответствие с тази ориентация на кръглата маса, за встъпителни изложения са поканени литературоведи, културни теоретици и философи, които не са имали пряко отношение към работата на Манчев и Тодоров, както и към Катедра “Романистика” като цяло: проф. Миглена Николчина (СУ), доц. Дарин Тенев (СУ), проф. Александър Кьосев (СУ), проф. Димитър Вацов (НБУ), Филип Стоилов (СУ). Модератор ще бъде доц. Боян Манчев (НБУ).

На кръглата маса ще бъде представена и специално подготвената във връзка с конференцията първа книга на Красимир Манчев на български език, “Принципи на оперативното езикознание”, която включва няколко представителни студии от ранния му период (включително непубликувани досега) и която би позволила получилите отзвук във френскоезична среда занимания на българския езиковед да достигнат до по-широка аудитория и в родната им страна.* * *

Повече информация за конференцията „Комплексност на езиковите системи и структури: поглед към романските езици“