Завръщането на Пан: начини на употреба

Blog

Завръщането на Пан: начини на употреба

Този блог е посветен на Великия бог Пан. 

По следите на изчезналия бог, философският дневник неизбежно се превръща във философско приключение. В гората на Пан пътешествието се разклонява, поема по различни пътеки: гора, застинала в жегата по пладне; горски пожар; невъобразим предел.

Просека, разлом, сечение на хаоса.

Три сечения на текста:

ПАНИКА

ГОРЯЩИЯТ БОГ: МАЙ 1945 – МАЙ 2020

БЪДЕЩАТА ПРИРОДА

Сеченията се отличават по насока, ритъм и модус на изложението. Всяко от тях отговаря на различно изискване:

Паника: фигуративна онтология на настоящето.

Горящият бог: май 1945 – май 2020: историческа епистемология на пойетическите форми.

Бъдещата природа: императивна онтология.

В лабиринта на гората на Пан пътеките на пътешествието се разклоняват, но нишките им се сплитат в обща тъкан: тъканта на Втория том на Философската фантастика.

Ако по времето на император Тиберий суеверни моряци разнасят из цялата империя слуха, че Великият бог Пан е мъртъв; ако този слух се установява като безусловна истина за две хиляди години, днес Великият бог Пан собственоръчно затваря устата на лъжците. 

Днес Пан се завръща.