Завръщането на Пан

Blog

Завръщането на Пан

Епитерс, бащата на ретора Емилиян, разказва преживяна от него история.  На път към Италия корабът, с който пътува Епитерс, е отнесен от надигнал се привечер вятър към остров Паксос. Изведнъж вятърът стихва и в здрача се възцарява необичайна светлина. Тогава на кораба чуват глас, който идва откъм острова и който вика по име кормчията Тамус. Това предизвика всеобщо удивление, още повече, че почти никой на кораба не знае името на египетския кормчия. Когато обърканият Тамус решава да отговори, гласът от морето се надига по-силно и извиква отчетливо: “Когато доближиш Палодес, извести, че Великият Бог Пан е мъртъв!”

Той стига и оповестява: Великият Бог Пан е мъртъв.

Историята е разказана от Плутарх в том V (или VI според френското издание) на Moralia, “Нравствени съчинения”. Във века след раждането на Исус от Назарет, за чието съществуване Плутарх не може да подозира, прочутият философ и историк, който е и един от последните жреци на делфийския оракул, разказва тази история, на която предстои славно алегорично бъдеще, не някъде другаде, а в 17 глава на едно от трите си съчинения си, посветени на древните оракули: “Изчезването на оракулите” (“De defectu oraculorum”), изчезване, което Плутарх несъмнено изживява лично и съдбовно.

Днес Великият Пан се завръща.

Pan Mortuus non est.

1 май 2020