Пан: пандемия

Blog

Пан: пандемия

“Козлороги на всички народи, обединявайте се!”

Името пандемия идва от бог Пан.

Пан означава всичко: Πάν = παντός. Така е поне според народната етимология на името на бога, засвидетелствана още в посветения му Омиров химн:

πάντες δ᾽ ἄρα θυμὸν ἔτερφθεν

ἀθάνατοι, περίαλλα δ᾽ ὁ Βάκχειος Διόνυσος:

Πᾶνα δέ μιν καλέεσκον, ὅτι φρένα πᾶσιν ἔτερψε.

(Струва си да се запитаме, какво означава в случая народна етимология, при положение, че цялата културна история от времето на Пан до нас, ще мисли Пан през алегоричната призма именно като бог на всичкото? Двойственото значение на името на Пан е факт преди етимологията да учреди своята претенция за хегемоничен контрол върху легитимността на значенията. А етимологията разкрива следите на името, архаичния му произход така: Πάν произлиза от Παων, което пък отправя към името на могъщо индоевропейско пасторално божество. Панпастир).

Пандемията, това застиване, това привидно застиване на времето във вертикала на събитието, ме свари точно когато бях обсебен от бог Пан.

Подготвях се да обява завръщането на Великия бог Пан – в новата си книга, и в магическа акция в първите дни на пролетта.

Аз ли причиних пандемията? Не. Но може би Пан причини както мен, така и пандемията. Както вируса, той е невидим, но той е навсякъде.

Пан е тук, невидим, както непредвидимото, както това, което е най-тъмната следа на тук. Той е самата природа.

Пан се завърна.

Природата отново пред-стои.