1 декември: вещици, комети

Blog

1 декември: вещици, комети

1 декември

Дойде вашият месец, вещици
Утрото изпръхва
Коминът е студен, влизайте в него, палете Вилнейте
Нека пукат дървата и да бумти печката на света Да светят боровете като коледна украса
И вятърът на декември да облизва с огнен език небето

Кометата на зимата пресича тъмната загадка на облака

Лудостта на земята е по-голяма от тази на небето

(Из Боян Манчев, „Зима: Вещици, комети“, Метеор, 2020, с. 22)