Виртуозът на живота

Blog

Виртуозът на живота

ФИЛОСОФСКА ПОЕМА ОТ БОЯН МАНЧЕВ

В началото на седмицата философската поема „Виртуозът на живота“ от Боян Манчев излезе от печат на български, френски, немски и английски език. Първата версия на поемата се появи през юли 2020 г. на български език в ограничен тираж от 50 + 22 книги. Новото, преработено издание, е придружено от авторска версия на френски език и преводи на поемата, осъществени от Елвира Борман (на немски език) и Филип Стоилов (на английски език). Четирите версии на поемата са публикувани от Метеор.

*

Философската поема на Боян Манчев „Виртуозът на живота“ е поема за предела – за Terra ultima. Поемата е обитавана от образите на Севера – камъкът и дюните, скорците и звездите, цветовете на Северното сияние – като образите на предела на света, но и на един пределен свят. Въпросът на Виртуоза е въпросът за предела като форма на съществуване: съществуване, което пресича границата си. Пределът като радикална автономия и предел на автономията. В този предел Субектът се среща с невъобразимото Друго, изпитва го, вгъва се в ерогенния му релеф. В този предел природните сили сами (въ-)стават (като) Субект-Виртуоз.

Канадският пианист Глен Гулд (1932–1982), обсебен от Севера, се явява като централен фиктивен персонаж на „Виртуозът на живота“. Починалият десет дни след петдесетия си рожден ден виртуозен пианист също е обсебен от Севера; на няколко пъти той пътува сам в безпределните пространства на канадския север. Тези реални пътувания са основа на философската фикция на поемата, в която се вплита и образа на оплакващия съдбата си в забравения рай на Terra ultima – брега на Черно море под делтата на Дунава, заточен римски поет Публий Овидий Назон, виртуозният автор на „Метаморфози“. 

*

*

Философската поема е част от визуалната поема Terra Ultima, инсталация в пространствотозасъвременно изкуство Swimming Pool.

Terra Ultima

ВИЗУАЛНА ПОЕМА ОТ БОЯН МАНЧЕВ

Проект на Метеор с участието на Ани Васева, Стефан Дончев, Иван Николов и Боян Манчев / strx

SWIMMING POOL

13 – 20 ноември, 17:00 – 20:00

Откриване: 13 ноември, 17:00 – 20:00 / Закриване: 20 ноември, 17:00 – 20:00

С перформативно представяне на философската поема на Боян Манчев „Виртуозът на живота“ в четири езикови версии – на български, френски, немски и английски език, с участието на актьорите Леонид Йовчев и Маркус Райнхард. 

Начален час: 18:00

*

Визуалната поема Terra ultima представлява експериментална визуална инсталация, включваща фотографски, видео и дигитални формати, разработени от Боян Манчев съвместно с Ани Васева, Стефан Дончев, Иван Николов и strx, обединени от концептуалната линия на философската поема на Боян Манчев “Виртуозът на живота“.

Инсталацията изследва възможностите за интермедиален и сетивен трансфер с оглед на идеята за пределна граница (на човешкия опит, на познатото пространство, на обозримото време) – предел, в който сетивният опит и значенията се модифицират радикално. Terra ultima експериментира с невъобразимите природни техники, които ни заобикалят и които същевременно остават невидими, непонятни, съвършено чужди: техники на непознатия свят тук и сега. Един свят на предела, почти невъзможен свят, в който се явяват други техники и възможности на съществуване: terra ultima.

Terra ultima въвежда образа на един фантастичен Север – предел на човешкия свят, отвъд който субектът влиза в пустошта на непознатото; предел на природата, където природата, обърната към невъобразимо бъдеще, излиза от руслото си. Постранство на разрива, където телата въстават. 

Поема за разрива и съвпадението, за обсебването.

*

За повече информация:

https://swimmingpoolprojects.org/bg/projects/terra-ultima_617bb80261663546120003d8

*

Инсталацията е осъществена от Метеор с подкрепата на Национален фонд „Култура“ и е част от съвместния проект на Метеор, Гьоте-институт България и Френски институт в България Tempus Fugit, в рамките на Френско-германски културен фонд. 

*

SWIMMING POOL

Бул. Цар Освободител 10, ет. 5

Работно време:

13, 16 – 20 ноември, 17:00 – 20:00

Вход свободен

пропуск със зелен сертификат