Звездата на философа

Blog

Звездата на философа

На Жан-Люк

Жан-Люк Нанси, фотография: Боян Манчев

Звездата на философа пламти

Роден през юли, той е заставен да изстъпва

Изстъпване – самото съществуване:

пламенното му сърце – достойнство

Звезда-пазителка, звезден двойник на живота,

Двоен лъч –

невъобразима музика на звездите,

съзвездна философия живот

22 юли 2020 г. – 26 юли 2021 г.

(* Първата версия на стихотворението е част от текста « L’étoile du philosophe », публикуван на френски език в отпечатаната в един екземпляр книга „Четири пъти по двайсет“, включваща посвещения на най-близките приятели и съмишленици на Жан-Люк Нанси по повод 80-годишнината на философа на 26 юли 2020; втората версия беше завършена за последния рожден ден на Жан-Люк Нанси, който философът посрещна в дома си, след продължителна хоспитализация, за да посвети последните си дни на философията.)

*

L’étoile du philosophe

L’étoile du philosophe est ardente

Né en juillet, il n’échapperait pas à la loi de l’excès

car l’excès c’est l’existence même –

    son coeur ardent – dignité

Étoile-gardienne, double sidéral de la vie

Double rayonnement –

musique inimaginable des astres,

    vie philosophie étoilée

                            22 juillet 2020 – 26 juillet 2021

*

The Philosopher’s Star

The star of the philosopher is ablaze 

Born in July, he would not escape the law of excess

Excess, the name of existence itself –

    its ardent heart – dignity

Guardian star, sidereal double of life

Double ray – 

unimaginable music of the stars,

    starry philosophy life

                            July 22, 2020 – July 26, 2021