Боян Манчев

Main content and navigation area

Метакритически въпросник за свободното време на младите съвременни артисти

Литературен вестник, брой 31, 2012). Прочети на английски

Този списък от въпроси няма педагогическа, а още по-малко етическа (назидателна) претенция. Той е резултат от съвместните ми практически занимания с артисти в областта на сценичните и визуалните изкуства през последните години (и в частност преподавателската ми работа в артистични програми в Берлин, София и Париж през последните месеци), както и от убеждението, че работата на съвременния артист в незъзможна без усилието по извършване на понятийни и критически разграничения и създаване на активен речник. Предложената серия от въпроси е само начален и фрагментарен израз на моята солидарност: въпросите не подминават никога техния автор.

Субект

С какво се занимавате? Опитвате ли се да откриете нещо? Какво открихте?

Кой е авторът на една “творба”? Кой е нейният субект? Вие автор ли сте? Субект на изкуството си ли сте?

Какво е ефективен процес на субективация?

Мислите ли, че имате мисия? Каква е вашата мисия? Мислите ли, че подобен въпрос е нахален?

Въпроси

Поставянето на въпроси необходимо ли е за творческия процес?

Задаването на въпроси разтваря ли още въпроси? Трябва ли да задаваме въпроси, които водят до нови въпроси? Задаването на въпроси намалява ли или увеличава потенциала на работата?

Отговорите необходими ли са за въпросите? Въпросите необходими ли са за отговорите?

Кои въпроси са силни? Кои отговори са силни?

Какво представляват отговорите на въпроси, които никога не са задавани?

Критика

Критиката безкрайно задаване на въпроси ли е?

Какъв вид критика е безкрайното задаване на въпроси?

Има ли конвенция, която ни налага да бъдем критични?

Избори, решения

Артистът трябва ли да взима решения? За какво?

Какъв вид избори/решения трябва задължително да направи един артист?

Как работите върху вида решения, които взимате?

Какво е силно решение? Какво е слабо решение?

Какво е силен избор? Какво е слаб избор? Какво е мек избор?

Какво е необходимостта в изкуството? Какво е свободата в изкуството?

Има ли условие, при което изкуството трябва да спре?

При какво условие изкуството трябва да спре?

Общуване

Изкуството трябва ли да общува? Защо? С какво? Как?

Идеята остава ли непроменена, когато е предадена на други хора? Какъв език, какви инструменти за предаването й?

Как могат да се ограничат възможностите, които се опитвате да изследвате? Трябва ли да се ограничават?

Каква е, ако има такава изобщо, материалността на последващия живот на събитието (“артистичното събитие”)?

Публика

Имате ли нужда от публика? За какво ви е?

Въпросът: “Какво искате от мен като зрител?” добър въпрос ли е?

Работите ли за вашата публика? Давате ли й продукт? Продавате ли й продукт? Публиката работи ли за вас?

Мислите ли, че имате подразбиращ се договор с вашата публика? Какъв е този договор?

Какво искате от мен? Какво искам аз от вас? Какви са тези взаимоотношения, в които сме въвлечени?

Има ли начин да се каже какво е честен обмен?

Имате ли нужда да изличите очакванията на публиката си?

Давате ли ми нещо отвъд конвенцията на театър/изложба/концерт/четене? Какво?

Участието на публиката част ли е от артистичния материал?

Ваша работа ли е да отговаряте на това?

Труд, съвместна работа

Изкуството форма на труд ли е? Какъв вид труд е изкуството? Кои са работниците? Кой произвежда? Какво се произвежда? Какво се обменя? Какви са формите на производство? Какви са средствата на производство? Кой е собственик на средствата на производство? Кой е собственик на крайния “продукт”? Каква е печалбата? За какво? Има ли експлоатация в изкуството? Какъв тип икономия? Какъв пазар?

Артистите/изпълнителите използват ли идеята за съвместната работа като претекст, за да вкарат собствените си кодове или да превземат несъзнателно пространството на “другия”? Крие ли се идеята за съвместна работа зад презумпцията за нуждата от уважение на творческата свобода на другия, изличавайки така по-дълбоката артистична необходимост да се изправим срещу и да последваме материала, формалните параметри, необходимостта от осъществяване на свобода във и чрез процеса на работа/“осъществяване на творбата”?

Контрол

Анализирате ли това, което правите, когато го правите?

Мислите ли, че когато всичко съвпада, всичко се “получава”, всъщност нещо не се получава?

Кое движение е по-интересно за вас: отскачането от вярата в конвенцията или скачането вътре във вярата? Кое движение подрива очакванията и променя началните условия? Трябва ли да подрива очакванията и променя началните условия? Защо?

Имате ли нужда да контролирате вашите медия/материал/творчески процес? Имате ли нужда да го “раз-контролирате”? Ако не, защо? Ако да, как?

Имате ли нужда от deus ex machina, за да съществувате извън контрола (си)?

Институции

Трябва ли да направите нещо, за да подкопаете пространството на (артистичната) институция като място, в което можете да задавате въпроси като този?

Как се отнася изкуството към употребата на творбата като “продукт”? Как се отнася изкуството към културата на употребата?

По какъв начин сте чувствителни към условията, в които играете/ излагате/изпълнявате?

Интересуват ли ви формите на конвенциите, които използвате? А как влизаме в тази конвенция и действаме в нея?

Изкуството занимава ли се с конвенциите на стойността?

Искате ли да създадете напрежения във/с вашата работа? Да обезпокоите?

Какво означава критическа институция?

Каква е институцията на критиката?

Критиката нормативна ли е?

Метод

Имате ли нужда от методи?

Една артистична практика може ли да бъде научена или трябва да бъде изобретена? Какво е да се учи? Какво е практика? Какво е изобретяването?

Знаете ли как да изразите интелектуалните си интереси с артистични средства? Този въпрос валиден ли е?

Какво е простота? Какво е сложност?

Има ли преход в работата ви? Има ли пътешествие в работата ви?

На какъв процес се подлагате при вашата работа?

Предпочитате ли целия процес по създаване на работата да бъде видим, или пък не? Защо?

Какво е случайна структура?

Представяте ли? Илюстрирате ли? Изразявате ли? Трансформирате ли? Какво? Защо?

Как “раз-репетирате” нещото, което знаете? Какво е обратното на репетиция за постигане на съвършенство?

Имате ли желание да замълчите? Кога се налага да замълчите? Кога трябва да замълчите?

Афект

Изпитвате ли страх, когато взимате решение да работите? Изпитвате ли страх, когато работите? Страхувате ли се, когато показвате/изпълнявате? От какво? Предпочитате ли да не изпитвате страх?

Какви чувства ви подтикват да работите?

Какви афекти предизвиква работата ви у вас?

Искате ли да предизвикате афективен отговор? Защо? Ако да, то какви афекти се опитвате да предизвикате?

Ресурси

Ограничени ли са ресурсите ви? Какво е ограничен ресурс? Какво е изразходване? Какво е преразход в изкуството?

Работният ви процес повече от изпълнение ли е?

Изкуството има ли нещо общо с етиката и в какъв смисъл? Кой е субекта на етическата операция?

Да бъдеш див?

Какво е диво изкуство?

И вие ли искате изкуството (ви) да бъде диво?

“Дивото” пред-сценично ли е? То об-сценно ли е: ob-scaena?

Дивотата вид сляпо петно ли е, тъмно място, в което съзнанието е отказан достъп?

Може ли сляпото петно да абсорбира това, което не вижда?

Как могат да протекат ексцеса или “дивотата”, или “лудостта”? По каква причина нещо трябва (или не трябва) да се случи?

Произвеждате ли нещо, което не може да бъде произведено?

Може ли изразходването да влезе в режим на производство?

Работата на изкуството има ли героичен произход? Работата трябва ли да търси “чудовище”: това, което не мога да обясня или зная? Това, което ме очаква в края, но само загубването може да намери?