Боян Манчев

Main content and navigation area

News section

Боян Манчев
Новият Атанор

Начала на философската фантастика

(“Метеор”, 2019)

Боян Манчев: Нов Атанор

“Новият Атанор” е начало на поредицата от книги на Боян Манчев “Философска фантастика”. Всеки том на Философска фантастика се състои от автономни книги, различaващи се по форма и обем, но обединени от обща насока. Настоящият Първи том включва Пролога “Начала на философската фантастика”, следван от първите пет опита: “Опасностите на философията”, “Апейрон, Безмерният”, “Огън”, “Хаос” и “Освободеният Хаос” - експериментални философски текстове, писани по протежение на предходното десетилетие.

Виж повече