Боян Манчев

Main content and navigation area

Боян Манчев

Боян Манчев (София, 1970) - философ и драматург.
Фотография: France Lamorlette

Боян Манчев (София, 1970) е философ и драматург.

Манчев работи в полето на онтологията, философията на изкуството и политическата философия, разработвайки проекта за динамична или модална онтология. Въпросът за нова философска форма, отговаряща на изискването за нов израз на етически, естетически и политически опит, е централен в изследователската, преподавателската и драматургичната му работа, осъществявана през последните десетилетия основно в Париж, София, Берлин, Виена, Франкфурт и Токио.

Боян Манчев е автор на тринайсет книги на български, френски, английски и италиански език, между които Свобода въпреки всичко. Свръхкритика и модална онтология (София, 2020), Новият Атанор. Елементи на философската фантастика (Философска фантастика, т. 1, София, 2019), Тъмна поема / Dark Poem (с фотографката Боряна Пандова, София, 2019), Метеор. Избрани Театрални Текстове (съвместно с Ани Васева, София, 2018), Облаци. Философия на свободното тяло (София, 2017; английско издание 2019), Логика на политическото (София, 2012), Miracolo (Milano, 2011), L’altération du monde (Paris, 2009), La métamorphose et l’instant – Désorganisation de la vie (Paris, 2009), Тялото-Метаморфоза (София, 2007), Невъобразимото (София, 2003), както и на близо триста студии и статии, публикувани на български, френски, английски, немски, италиански, испански, португалски, японски, китайски, руски, шведски, сръбски, словенски и други езици. Съставител и редактор на ред издания, между които броевете на списанието Rue Descartes 64: La métamorphose (PUF, 2009) и Rue Descartes 67: Quel sujet du politique ? (PUF, 2010, съвместно с Рада Ивекович и Габриела Бастера). Преводач е на български език на Corpus на Жан-Люк Нанси (ЛИК, 2003).

Манчев е доцент към Департамент “Изкуствознание и история на културата” на НБУ, където преподава философия и теория на изкуството и културата (от 2001); професор в Берлинския университет за изкуства, където преподава философия и съвременна културна теория (от 2010); гост-професор в СУ „Св. Климент Охридски” (от 1997) и Университета Холинс (Вирджиния/Франкфурт/Берлин, от 2014). Директор на програма и вицепрезидент на Международния философски колеж в Париж (2004-2010). Манчев е изнасял лекции в множество европейски, американски и азиатски университети и културни институции, организирал е ред конференции и публични форуми в областта на философията, съвременното изкуство и политика; включва се като автор, теоретик, драматург, изпълнител или куратор в ред проекти в областта на визуалните изкуства, театъра, киното и съвременния танц.

Член на редакционните колегии на сп. “Критика и хуманизъм” (София), Lignes (Париж), Materiali Foucaultiani (Рим / Париж), Stasis (Санкт Петербург), както и на издателството “Метеор”. Заедно с Ани Васева и Леонид Йовчев е съосновател на Метеор. 

Този сайт представя общ преглед на работата и дейностите на Боян Манчев, осъществявани на различни езици и в различни контексти. Сайтът съдържа представяния и кратки откъси от книгите на Манчев, избрани негови статии и архивни материали, както и актуална информация. Сайтът е достъпен на три езика – български, френски и английски; трите езикови версии не са идентични помежду си. От 2020 г. сайтът включва блог с няколко автономни “библиотеки”, който ще функционира като експериментална философска лаборатория.

Сайтът е създаден през 2017 г. от Боряна Пандова и Тодор Карастоянов. Материалите, представени на сайта, са дело на Боян Манчев. Боян Манчев, неговите съавтори, събеседниците му, преводачите и авторите, които публикуват или са преведени на сайта и в блога, притежават всички авторски права на съответните текстове и аудио-визуални документи. Възпроизвеждането на материали, публикувани на сайта, може да се извършва единствено с изричното разрешение на администраторите на сайта и на Боян Манчев.

За контакти: metheorg@yahoo.com

Свалете избрана библиография