TERRA ULTIMA

Blog

TERRA ULTIMA

ВИЗУАЛНА ПОЕМА НА БОЯН МАНЧЕВ

Проект на Метеор с участието на Ани Васева, Стефан Дончев, Иван Николов и Боян Манчев / strx

SWIMMING POOL

13 – 20 ноември, 17:00 – 20:00

Откриване:

13 ноември, 17:00 – 20:00

С перформативно представяне на философската поема на Боян Манчев „Виртуозът на живота“ в четири езикови версии – на български, френски, немски и английски език, с участието на актьорите Леонид Йовчев и Маркус Райнхард.

*

Terra ultima въвежда образа на един фантастичен Север – предел на човешкия свят, отвъд който субектът влиза в пустошта на непознатото; предел на природата, където природата, обърната към невъобразимо бъдеще, излиза от руслото си. Постранство на разрива, където телата въстават. 

Поема за разрива и съвпадението, за обсебването.

*

*

Визуалната поема Terra ultima представлява експериментална интермедиална инсталация, включваща фотографски, видео и дигитални формати, разработени от Боян Манчев съвместно със Ани Васева, Стефан Дончев, Иван Николов и новосъздадената международна група strx, обединени от концептуалната линия на философската поема на Боян Манчев “Виртуозът на живота“.

Инсталацията изследва възможностите за интермедиален и сетивен трансфер с оглед на идеята за пределна граница (на човешкия опит, на познатото пространство, на обозримото време) – предел, в който сетивният опит и значенията се модифицират радикално. Terra ultima експериментира с невъобразимите природни техники, които ни заобикалят и които същевременно остават невидими, непонятни, съвършено чужди: техники на непознатия свят тук и сега. Един свят на предела, почти невъзможен свят, в който се явяват други техники и възможности на съществуване: terra ultima.

За повече информация:

https://swimmingpoolprojects.org/bg/projects/terra-ultima_617bb80261663546120003d8