СВОБОДА ВЪПРЕКИ ВСИЧКО

Blog

СВОБОДА ВЪПРЕКИ ВСИЧКО

Боян Манчев

СВОБОДА ВЪПРЕКИ ВСИЧКО

Том I: Свръхкритика и модална онтология

 

„Метеор“, София, 2021

 

Художествено оформление: Боян Манчев, Биниа Верли и strx

Формат 16/60/90, с меки корици и обложка, 535 страници

 

 

 

Какво е свободата? Дали свободата е условие на самото съществуване, или тя е, напротив, единствено негов утопичен хоризонт? Ако свободата е условие на съществуването, то можем ли изобщо да я познаем, и как? 

Какво е свободата във философски смисъл? Необходимо ли е една философия на съществуването или една онтология да започне с идеята за свобода? Възможна ли е друга онтология освен тази, чиято действена сила е свободата?

На основата на един свръхкритически прочит на Кантовата „Критика на чистия разум“, съсредоточен върху парадокса на свободата у Имануел Кант, Боян Манчев си поставя за цел да отстоява идеята за свобода като онтологическо условие на съществуването и същевременно като необходима модалност на философското действие.

Първият том на Свобода въпреки всичко, „Свръхкритика и модална онтология“, разглежда хипотетичните модални основания на трансценденталната философия, като си поставя за цел да ги мобилизира свръхкритически по посока на една онтология на необходимия свят, с която се разтваря хоризонтът на втория том на книгата.

Свобода въпреки всичко представлява най-разгърнатият досега израз на български език на проекта на Манчев за модална онтология на съществуването, развиван по протежение на последните две десетилетия.

*

Свободата е надмогване.

Свободата като абсолютна необходимост и безпределно желание. 

(с. 202) 

 

Резултат на четиригодишен труд, първият том на „Свобода въпреки всичко“ беше завършен в самия край на 2020 г. и излезе от печат през февруари 2021 г. Заявки онлайн могат да бъдат правени на сайта на Метеор, както и на сайтовете на книжарниците Български книжици и Нисим.

*

Премиерата на „Свобода въпреки всичко“ се състоя на 2 юни в Библиотеката на Гьоте-институт България (ул. Будапеща 1)
В представянето на книгата и обсъждането й взеха участие Миглена Николчина, Димитър Вацов, Огнян Касабов, Дарин Тенев, Божана Филипова, Богдана Паскалева и Боян Манчев. Водеща беше Ани Васева.

Тук можете да видите запис на представянето на книгата: