Луцифер-Нарцис

Blog

Луцифер-Нарцис

Никога няма да достигнем дъното

но то ще ни засмуква все по-надолу

това безкрайно, главозамайващо движение

е крайостта

там долу има невиждани образи

по-странни от самия ад

по-странни от всичко виждано от човек

Луцифер-Нарцис

стои надвесен над извора на Лета

и гледа преобърнатите облаци

на преобърнатото небе

да се плъзгат по водната повърхност

времето е спряло в неговия гръб

и ледници са прорастнали дълбоко в него

дълбоко, дълбоко

до недрата на нощта

Фрагмент от Пътуване към Ада (2011/2017)